Regulamin Sekcji

Regulamin Sekcji

Uczestnictwo w Zajęciach Sekcyjnych oznacza akceptację regulaminu, również regulaminów: ogólnego i szczegółowego.
Zajęcia - czas trwania 1,5 godz. w ściśle określonym czasie.
Zapisy na sekcje: biuro@elewator.com
1. Osoby uczestniczące w zajęciach sekcji są zobowiązane do czytelnego podpisywania umowy korzystania z obiektu w wyznaczonym miejscu.
2. Uczestniczyć w sekcji mogą osoby, które uregulowały opłatę za cały miesiąc z góry - 4 lub 8 zajęć/m-c, lub za pojedyncze zajęcia.
3. Opłata za sekcję wynosi: 180 zł przy zajęciach raz w tygodniu (248 zł razem z karnetem 28 dni) i 295 zł przy zajęciach 2 razy w tygodniu (363 zł razem z karnetem 28 dni), pojedyncze zajęcia 57 zł.
4. Karta Fitprofit; MedicoverSport uprawniają do zniżki tylko w przypadku każdorazowego okazania karty do zeskanowania w dniu zajęć! Zniżka polega na obniżeniu opłaty za uczestnictwo w sekcji do 150 zł/raz w tygodniu i 250 zł/dwa razy w tygodniu, pojedyncze wejście z w/w kartą sportową 50 zł.
5. Opłata jest uiszczana z góry za cały miesiąc na ostatnich zajęciach poprzedniego miesiąca/cyklu. Opłatę można uregulować także wpłacając kwotę za cały miesiąc na konto - należy przynieść potwierdzenie przelewu lub wysłać na e-mail: biuro@elewator.com
6. Nieobecność na zajęciach jest jednoznaczna z ich utratą i ich koszt nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości „przesuwania” zajęć oraz „odrabiania” w innych grupach.
7. Można odrobić zajęcia, przychodząc indywidualnie na wspinanie (do 1-go tygodnia po nieobecności), na umowie korzystania z obiektu wówczas należy wpisać obok swojego nazwiska datę „odrabianej” nieobecności.
8. W przypadku małej ilości uczestników sekcji (poniżej 6 osób), organizator ma prawo odwołać sekcję w kolejnym miesiącu.
9. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przyniesienia pisemnej zgody (na naszym druku) od prawnego opiekuna.
10. Uczestnicy sekcji mogą rozpocząć wspinaczkę tylko po osobistym sprawdzeniu przez pracownika Ściany Wspinaczkowej „Elewator” poprawnego założenia liny w przyrząd asekuracyjny oraz poprawnego przywiązania uprzęży do liny.
11. Zabrania się używania magnezji w proszku.
​12. Uczestników sekcji obowiązuje również regulamin ogólny i szczegółowy.