Zasady od luty 2021

Uwaga w związku z pandemią Covid 19 obowiązują obostrzenia związane ze zdrowiem klientów i pracowników.

⭐️W celu odebrania Rezerwacji prosimy przyjść nie wcześniej niż 10 min przed godziną rezerwacji.
⭐️Po zakończeniu wspinania prosimy o opuszczenie obiektu w ciągu 10-ciu minut.
⭐️Obowiązkiem uczestnika jest dezynfekcja rąk zaraz po wejściu na obiekt jak i przed jego opuszczeniem. Dozowniki z płynem do dezynfekcji dłoni są dostępne w recepcji oraz na stole w hali głównej.
⭐️Podczas korzystania z obiektu należy zachować dystans min. 1,5 m.
⭐️Zalecane jest używanie magnezji w płynie (zawiera alkohol) zamiast magnezji w proszku/kulce.
⭐️Uczestnik jest zobowiązany: "realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1 R.R.M. z dnia 09 X 2020, do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów lub na terenie prowadzenia tej działalności;"