Sekcje dla Dzieci

Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych, dzięki czemu treść zajęć dostosowana jest do wieku i możliwości dziecka. Mała ilość dzieci w grupie zapewnia bezpieczeństwo oraz sprzyja nauce.

Wspinaczka to doskonały sposób rozwijania i doskonalenia takich cechy motorycznych jak: siła, zwinność, wytrzymałość, szybkość czy koordynacja ruchowa. Ponadto wspinaczka kształtuje wartościowe cechy charakteru: odwagę, samodzielność, wytrwałość w dążeniu do określonego celu oraz wiarę we własne możliwości. Doskonale integruje, uczy współpracy i odpowiedzialności za druga osobę. Zabawa na ścianie to także doskonały sposób na niwelowanie wad postawy twojego dziecka, gdyż jest to sport symetryczny, wykorzystywany z powodzeniem w rehabilitacji ruchowej.

Każde zajęcia rozpoczynają się od ogólnorozwojowej rozgrzewki. W czasie zajęć nasi podopieczni zapoznają się z nieskończonym bogactwem form i układów ruchowych, oswajają się z wysokością, uczą się obsługi sprzętu, poznają podstawowe techniki wspinaczkowe. Zajęcia kończą się ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie rąk, nóg, pleców i brzucha a także ćwiczeniami rozciągającymi.

Rozkład: patrz kalendarz poniżej. Zapisy: biuro@elewator.com

Sekcje dla początkujących

Wiemy jak ważne są pierwsze kroki we wspinaczce i jak wielki wpływ mają one na rozwój wspinacza. Dlatego na naszych sekcjach dla początkujących, szczególny nacisk kładziemy na rozwój techniki, poprawę kondycji i wytrzymałości, oraz wzmocnienie specyficznej siły wspinaczkowej. Szkolimy z podstawowych technik wspinaczkowych, technik asekuracji oraz wprowadzamy do bezpiecznej wspinaczki z dolną asekuracją. Będziecie mieli również okazję poznać wyjątkowych ludzi, którzy podobnie jak Wy złapali bakcyla.

Rozkład: patrz kalendarz poniżej. Zapisy: biuro@elewator.com

Sekcje dla średnio-zaawansowanych

Sekcje trwają 1,5 godziny. Podczas nich maksymalizować będziecie ekonomikę ruchu, jednocześnie koncentrując się na doskonaleniu umiejętności mentalnych i technicznych. Poszerzymy również Wasz zakres umiejętności motorycznych, oraz schematów i technik poruszania się po różnych formacjach panelu – pion, ściany połogie, przewieszenie, zacięcie, okap. Wprowadzimy również elementy specyficznego treningu siły, jak również szlifować będziemy umiejętności wspinaczki z dolną asekuracją. Dopasujemy również indywidualne plany treningowe! Zwieńczeniem będą wyjazdy sekcyjne w skały!

Rozkład: patrz kalendarz poniżej. Zapisy: biuro@elewator.com

Buldering

Nazwa bouldering pochodzi od angielskiego słowa boulder - głaz. Buldering charakteryzuje się tym, że wspinając się na niewielką wysokość (w naturze na głazy, niewielkie ostańce) nie używamy liny do asekuracji. Na ścianach wspinaczkowych asekurację zapewniają grube materace, pod głazami rozkłada się "crashpady" i dodatkowo "spotuje się" osobę wspinającą.
Drogi bulerowe (problemy), są skonstruowane z kilku, kilkunastu chwytów na przewieszonych ścianach o wysokości do 3,5m. Wymagają dużej siły maksymalnej, czyli takiej, która swój najwyższy poziom wytwarza w jak najkrótszym czasie. Oprócz siły, kluczowe znaczenie ma odpowiednia technika i pozycja ciała podczas "rozwiązywania problemu". Wysiłek jest krótki ale maksymalny.
Przychodząc do nas na sekcję bulderową, możesz liczyć na indywidualne podejście, plan treningowy i porady żywieniowe. Wspinamy się w małej grupie, doping i wspólna zabawa gwarantowana! Twój poziom nie ma znaczenia, zapewniamy, że postępy widoczne będą w mgnieniu oka.

Rozkład: patrz kalendarz poniżej. Zapisy: biuro@elewator.com

Regulamin Sekcji

Uczestnictwo w Zajęciach Sekcyjnych oznacza akceptację regulaminu.
Zajęcia - czas trwania 1,5 godz. w ściśle określonym czasie.
Zapisy na sekcje: biuro@elewator.com
1. Osoby uczestniczące w zajęciach sekcji są zobowiązane do czytelnego podpisywania umowy korzystania z obiektu w wyznaczonym miejscu.
2. Uczestniczyć w sekcji mogą osoby, które uregulowały opłatę za cały miesiąc z góry - 4 lub 8 zajęć/m-c, lub za pojedyncze zajęcia.
3. Opłata za sekcję wynosi: 140 zł przy zajęciach raz w tygodniu i 240 zł przy zajęciach 2 razy w tygodniu, pojedyncze zajęcia 40 zł.
4. Karta Benefit; Fitprofit; OkSystem uprawniają do zniżki tylko w przypadku każdorazowego okazania karty do zeskanowania w dniu zajęć! Zniżka polega na zwrocie kwoty 10 zł.
5. Opłata jest uiszczana z góry za cały miesiąc na ostatnich zajęciach poprzedniego miesiąca/cyklu. Opłatę można uregulować także wpłacając kwotę za cały miesiąc na konto - należy przynieść potwierdzenie przelewu lub wysłać na e-mail: biuro@elewator.com
6. Nieobecność na zajęciach jest jednoznaczna z ich utratą i ich koszt nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości „przesuwania” zajęć oraz „odrabiania” w innych grupach.
7. Można odrobić zajęcia, przychodząc indywidualnie na wspinanie (do 1-go tygodnia po nieobecności), na umowie korzystania z obiektu wówczas należy wpisać obok swojego nazwiska datę „odrabianej” nieobecności.
8. W przypadku małej ilości uczestników sekcji (poniżej 6 osób), organizator ma prawo odwołać sekcję w kolejnym miesiącu.
9. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przyniesienia pisemnej zgody (na naszym druku) od prawnego opiekuna. 10. Uczestnicy sekcji mogą rozpocząć wspinaczkę tylko po osobistym sprawdzeniu przez pracownika Ściany Wspinaczkowej „Elewator” poprawnego założenia liny w przyrząd asekuracyjny oraz poprawnego przywiązania uprzęży do liny.
11. Zabrania się używania magnezji w proszku.
​12. Uczestników sekcji obowiązuje również regulamin ogólny i szczegółowy.